fbpx

Club 1000

Medlemskaber i Fin Form

Vi kan altid finde et medlemskab der passer dine behov.

Hvad koster et medlemskab i et fitnesscenter, det er selvfølgelig et vigtigt spørgsmål og prisen bestemmer hvilket produkt man får.

I Fin Form sælger vi “vejledning i træning” – i mange billigere træningscentre sælger de “adgang til træning” – derfor er der også altid kvalificeret personale tilstede i Fin Form, mange “billigere” træningscentre, er ubemandet eller delvist ubemandet.

Personalet gør det ikke alene, derfor sikrer vi også altid at alle vore træningsmaskiner er i god stand.

Fin Forms lejemål i Tommerup ligger i det nye “Fyrtårn Tommerup” som er Højfyns flotteste idrætscenter med mange muligheder for aktiviteter. Fin Forms lejemål ligger centralt i dette center med flotte lyse lokaler. Fin Form bruger også andre af hallens lokaler til holdtræning. Fin Form Bellinge ligger i en selvstændigt bygning, meger centralt i byen, med alle facilitetet under samme tag, også her i flotte lyse lokaler.

Hall of Fame

Hall of Fame

Når du har været medlem af Fin Form i minimum 10 år i træk, kan du blive medlem af Hall of Fame.

Du vil modtage en flot T-shirt, et diplom og vi vil tage et billede af dig sammen med enten Sanne eller Leif, som vi gerne vil poste på vores Facebook side.

I Fin Form ønsker vi at tilgodese de medlemmer som er loyale mod Fin Form og deres egen krop, nemlig dem der træner regelmæssigt altid.

Derfor har vi også indført et specielt medlemskab, der hedder “Club 1000” – dette medlemskab kan man kun købe når man har været medlem i minimum 6. mdr.

Kontakt os hvis du mener du har været medlem i Fin Form i 10+ år i træk.

Forklaring på kontingenttyper

Forklaring på kontingenttyper i Fin Form Tommerup og Bellinge

Vær opmærksom på at nogle kontingenter gælder både i Tommerup og Bellinge

“Ingen startgebyr” du kan undgå at betale startgebyr hvis du siger ja til minimum at være medlem i 6. mdr. Dette gælder ved alle typer, dog ikke ved klippekort.

“Plus” giver dig størst værdi og koster kr. 349 pr. mdrIndhold: Fuldtid – alle hold & fitness – fri bero – 20 stk. gratis gæstetræning (pr. 12. mdr) – gratis svømning (efter svømmehallens tider og holdplan) Samt træning i både Tommerup og Bellinge

“Basis” til dig der kan træne på “deltid” (mandag – fredag 6.00 – 15.00 og weekend 12.00 – 15.00 koster kr. 249 pr. mdr. Indhold: hold & fitness i enten Tommerup eller Bellinge

“Basis Plus” er til dig der kun ønsker at træne i Bellinge, men har brug for at kunne træne i den fulde åbningstid kr. 299 pr. mdr. Indhold: hold & fitness men kun i Bellinge

“Familie” giver hele husstanden mulighed for at træne til en samlet lav pris til kr. 899 pr, mdr. (alle skal bo på samme adresse) Indhold: Fuldtid – alle hold & fitness – ingen bero. Kun i enten Tommerup eller Bellinge

“Club 1000” er for dem der “træner hele året” og koster kr. 299 pr. mdr. Indhold: Fuldtid – alle hold & fitness – 10 stk. gratis gæstetræning (pr. 12 mdr.) – træning i både Tommerup og Bellinge – ingen bero – kræver minimum 6. mdr. forudgående medlemskab og minimum en ny 6 måneders periode.

“Weekend” er for dem der kun vil træne i weekenden og koster kr. 179 pr. mdr.  Indhold: Hold & fitness og kun lørdag og søndag. Gælder kun i enten Tommerup eller Bellinge

“Studerende” er du studerende eller under 18 år koster det kr. 279 pr. mdr. Indhold: Fuldtid – alle hold & fitness. Gælder kun i enten Tommerup eller Bellinge

“Teen Fitness” er du mellem 12 og 15 år kan du også træne i Fin Form det koster kr. 199 pr. mdr. Indhold: Deltid (man-fre 12.00 – 16.30 (skal være tjekket ind inden kl. 16.30) og weekend 09.00-13.00. Gælder kun i enten Tommerup eller Bellinge

“10 klip” kan du kun træne en gang imellem, er et klippekort måske løsningen, det koster kr. 599. Indhold: Fuldtid – alle hold & fitness. Gælder kun i enten Tommerup eller Bellinge

“Firma” til dig der arbejder i en virksomhed som har en firma aftale med Fin Form. Forskellige priser alt efter aftale, spørg i din virksomhed, eller i receptionen. Indhold: Fuldtid – alle hold & fitness. Gælder kun i enten Tommerup eller Bellinge

“Adgang til svømmehal” ønsker du at benytte svømmehallen kan dette tilkøbes til alle kontingenter for kr. 50 pr. mdr.

“1 gang svømning” hvis du en gang i mellem ønsker at benytte svømmehallen, kan du det for kr. 25 pr. gang (kan kun købes når man er aktiv medlem af Fin Form)

“Sommer/bero træning” ønsker du at holde en længere pause i sommer perioden, udover de 5 uger, men vil gerne træne en gang imellem, er der nu mulighed for det, det koster kr. 198 for bero og 10 gange træningIndhold: kan kun købes sammen med bero og kan du købes og anvendes i juni, juli og august.

“PBS gebyr” Ved alle PBS kontingenter opkræves der et gebyr på kr. 7,5 pr. mdr. til dækning af de omkostninger vi har.

Se øvrige informationer og betingelser under “Priser” og “Betingelser”

 

Træningsvejledning

40 dages programmet

I Fin Form ved vi, hvor vigtigt der er at komme rigtigt i gang med træningen, derfor tilbyder vi  alle vore nye medlemme gratis at gennemgå vores “40 dages program”. Vi starter med at tale om de ønsker og behov du har, hvorfor ønsker du at træne og hvilke træningsformer mener du, er de rigtige for dig. Dernæst sammensætter vi et træningsprogram samt et forløb.

Vi vil altid anbefale dig at benytte nogle af vore gruppetræningstimer, da du her hurtigt møder andre af vore medlemmer og får en motiverende gang træning. Du vil også få lagt et træningsprogram til styrketræning og kredsløbstræning. Hvis du kombinerer disse træningsformer vil de fleste meget hurtigt kunne se og mærke fremskridt. Efter første møde vil vore træningsvejledere booke dig til næste “opfølgningsmøde”, hvor der vil blive talt om træningen indtil nu og lavet de justeringer der er behov for, så du kan fortsætte din fremgang med træningen.

Sådan fortsætter forløbet over i alt 40 dage. Når du med succes har gennemført 40 dages programmet, vil du stadig gratis kunne få træningsvejledninger alt det du ønsker, du booker blot en tid hos personalet.

Besøgs træne i andre centre

Medlemsfordele

Fin Form gør det lettere for dig at træne på tværs af Danmark med TrainAway!

Du kan som medlem af et KlubDanmark center træne på tværs af Danmark i andre KlubDanmark fitnesscentre ved hjælp af TrainAway platformen for kun 20 kr. Download gratis TrainAway appen, tilmeld dig med invitationskoden KLUBDK18, og find din nærmeste KlubDanmark center, og køb direkte adgang fra appen. Det har aldrig været nemmere at træne på farten. Du kan også via TrainAway appen træne i mange andre center i både Danmark og i udlandet (her betaler du så lidt mere pr. gang)

Pointjagten

Pointjagten

At træne regelmæssigt i Fin Form betyder at du holder dig sund, stærk og slank, hjælp dine bekendte med også at opleve dette?

Som medlem i Fin Form kan du altid tage en ledsager, ven, kollega, søster, bror, datter, søn, mor, far o.a. med til “prøvetræning” i en uge helt gratis. Dette gælder kun en gang pr. ledsager. Som medlem kan du tage alle de ledsagere med du vil (de må blot ikke før have haft en gratis uges træning)
Spørg vores personale efter “Pointjagten”.

Gaver

Hvis din ledsager ønsker at blive medlem i Fin Form, belønner vi dig med nogle flotte gaver, som stiger i værdi i forhold til hvor mange af dine ledsagere, der bliver medlem. Husk at informere personalet, hvis du har en ledsager med, de skal registreres i vores system, så vi på den måde kan sikre at du får din præmie/gave.

Firma aftaler

Firma aftaler

Er du ansat eller leder i en virksomhed der kunne tænke sig at få glæde af at have stærke og sunde medarbejdere, kunne en firmaaftale med Fin Form være svaret.

Vi tilbyder gode priser til virksomheder, der vil gøre en indsats for at sikre deres medarbejderes adgang til fysisk træning.

Fin Form tilbyder at komme ud på virksomheden og holde et indlæg om træning og sundhed, vi tilbyder også en gratis gang træning, det kunne være spinning eller boksning, kun for jeres virksomhed, på den måde får I en mulighed for at beslutte om Fin Form er netop jeres ”Samarbejdes partner på sundhed”.

Skriv en mail til Susanne Helskov på susanne@finform.dk og hun vil kontakte jer for en evt. samtale om ovenstående.

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

Betingelser for medlemskab i Fin Form

§1 Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke bruges af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskortet opkræves et gebyr efter gældende takst. Et medlemskab kan overdrages til en anden person, som ikke er medlem af Fin Form i forvejen. Benyttelse af medlemskabet af den anden person kan først ske, når overdragelsen er registreret af Fin Form. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Fin Form. Det er medlemmets ansvar, at Fin Form til hver en tid har medlemmet korrekte kontaktoplysninger.

§1a. Studerende, lærlinge og unge under 18 år: Personer med et studie/lærlinge/u. 18 år medlemskab er forpligtet til at fremvise gyldigt dokumentation, når Fin Form forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til Fin Form’s  gældende normalpris uden yderlig varsel.

§1b. Firma: Personer med firmamedlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelse, når Fin Form forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til Fin Form’s gældende normalpris uden yderlig varsel. Det samme gør sig gældende såfremt aftalen mellem virksomheden og Fin Form ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører.

§1c. Vennerelationer: Personer med vennemedlemskab, hvor din ven er ansat hos Fin Form, vil i tilfælde af at vennens ansættelsesforhold i Fin Form ophører, stige til Fin Form’s gældende normalpris uden yderlige varsel.

§2. Medlemskort: Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Fin Form, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§3. Varighed:  PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til § 8. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt kontant medlemskab kan, ved udløb købes til samme pris (prisgaranti), dog må der ikke gå mere end en uge efter udløb, ellers skal medlemskabet købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

§4. Betaling: Ved oprettelse af et kontantmedlemskab forudbetales startpakke og prisen for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et PBS medlemskab tilmeldes aftalen PBS, og der betales kontant for startpakken og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned. Hvis Fin Form er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Fin Form’s gældende takster. Medlemskaber der betales via betalingsservice pålægges månedligt opkrævningsgebyr.

Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som Fin Form betaler for medlemmets adgang til motionsredkaber o. lign. Medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning, er fritaget for moms.

§5. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved et PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkegebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Fin Form ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Fin Form forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemskortet spærres, indtil betaling af Fin Form’s tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte Fin Form’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§6. Prisændringer: Evt. prisændringer vil blive offentliggjort i centeret, på nyhedsbrev og på vores Facebook gruppe

§7. Beroperioder: Medlemskabet kan sættes gratis i bero 5 uger om året. Hvis medlemmet ønsker mere bero kan dette gøres ved at betale et gebyr efter Fin Form’s gældende takster, dog i en maksimal periode af tre måneder. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centeret. I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en berosætning med dato og kvittering fra centeret. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§8. Opsigelse af medlemskaber: PBS medlemskaber kan til en hver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. 6 måneders aftaler opsiges efter samme regler og kan tidligst opsiges efter 5 måneder. Opsigelsen skal meldes skriftligt, og medlemmet skal underskive med navn og dato. Opsigelse kan kun ske ved personlig henvendelse i Fin Form. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centeret eller posthus. Kontant medlemskaber udløber når den forudbetalte periode er gået.

§9. Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

§10. Helbredstilstand og personskader: Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningsvejleder inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fin Form. Fin Form tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følger af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§ 11. Værdigenstande: Fin Form anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning, Fin Form bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§12. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Fin Form’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning, Fin Form kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træning kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§13. Afmelding af reservation: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation eller møde til aftalte træning med træningsvejleder, skal der meddeles afbud senest tre timer før starttidspunkt. Såfremt et medlem; 1) ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder sig på holdet, senest 10 min før holdstart, 2) ikke melder afbud senest tre timer før holdestart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af Fin Form, eller 3) ikke melder afbud til træning med en træningsvejleder til tiden, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et PBS-medlemskab – et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har Fin Form ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. Hvad angår kontantmedlemskaber fratrækkes en dag fra medlemskabets gyldighedsperiode.

§14. Fin Form’s opsigelse af medlemmer: Fin Form kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af Fin Form’s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt Fin Form ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse at de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i Fin Form.

§15. Ændring af medlemsbetingelser: Fin Form kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 75 dage. Ved væsentlig ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8. Fin Form har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

For yderligere oplysninger om priser, gebyrer og ordensreglement henvises til www.finform.dk.

Teen fitness

Teen Fitness

Teen Fitness er træning for unge fra 12 – 15 år i tidsrummet 14.00 -16.30 mandag – fredag (der kan senest tjekkes indtil kl. 16.30), i weekenden er det fra 09.00-13.00 i Tommerup (træning skal være færdig kl. 13.00) og kl. 09.00-12.00 i Bellinge (træning skal være færdig kl. 12.00)

 

Tidligere var det ikke tilladt for unge under 15 år at træne i Fin Form, primært på grund af der nent kunne gå “leg i den” og det ville forstyrre alle andre medlemmer. Vores opfattelse af denne gruppe har ændret sig, de “unge er blevet mere voksne” de sidste 10 år. Træning i kredsløbsmaskiner og styrketræning har aldrig været farlig for unge under 15 år, tværtimod er denne form for træning sikker og effektiv.

Mange unge under 15 år, ønsker, af forskellige årsager, ikke at deltage i de traditionelle idrætsgrene, som håndbold og fodbold og derfor bliver de ofte inaktive og bruger for meget tid bag PC og fjernsyn. Dette, i kombination med dårlige spisevaner, betyder desværre at mange unge er i dårlig form, med overvægt til følge.

Der er en del unge under 15 år som er hjemme alene efter skole og dette betyder ofte også meget tid bag PC og fjernsyn, samt et for stort forbrug af sodavand, chips og andet dårligt mad.

Vi tror på ved at tilbyde unge (og deres forældre) en mulighed for at de unge kan “komme i fin Form” og være sammen med andre unge og samtidligt træne på en sikker og effektiv måde, vil vi kunne ændre det mønster med inaktivitet og overvægt, vi desværre ser på for mange unge.

Fin Form er ikke bemandet i den fulde åbningstid, derfor må Teens kun træne på de anviste tidspukter, så man som forælder roligt kan sende de unge hen til os, fordi vi vil sikre at al træning og adfærd foregår på korrekt vis.

Træningen foregår primært i fitness afdelingen (styrketræning og kredsløbstræning) og der kan ikke deltages på alm. holdtræning, men Teen Fitness medlemmer kan benytte vores “Cykel Bio” (kun i Tommerup) som er cykel træning med virtuel undervisning på Tv skærm. Før man kan begynde på Cykel Bio skal man have deltaget på “Bike Intro” om søndagen kl 09.30, book i receptionen.

Alle “Teen Fitness” medlemmer skal have et individuelt  trænings program udarbejdet af personalet.

Teen Fitness koster kr. 198 pr. mdr. + alm startgebyr

Fin Form Tommerup

Tallerupvej 85
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 31 71
tommerup@finform.dk

Fin Form Bellinge

Brændekildevej 11
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 00 55
bellinge@finform.dk

Fin Form Odense

Ny adr.
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 00 55
odense@finform.dk

Kontakt os her